logo

INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW

INFORMACJE OGÓLNEGODZINY OTWARCIAREGULAMINYSTRUKTURA ORGANIZACYJNADEZYDERATYGALERIA

ZBIORY BIBLIOTEKI

KATALOG ON-LINE PWSZ WZÓR REWERSU NOWOŚCI WYKAZ CZASOPISM PRZYDATNE LINKI

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

PRZYGOTOWANIE BIBLIOTECZNE UKD BUDOWA KATALOGU WYPOŻYCZALNIA CZYTELNIA

Nowości książkowe – Wrzesień 2010004 Informatyka i technika komputerowa

 1. Gruba, Joanna.
  Technologia informacyjna w logopedii / c: Joanna Gruba.
  Gliwice; Niezdrowice: Wydawnictwo Komlogo Piotr Gruba, 2009.

 2. Jaworski, Jerzy.
  Matematyka dyskretna dla informatyków: Cz. 1, Elementy kombinatoryki
  / Jerzy Jaworski, Zbigniew Palka, Jerzy Szymański ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.

 3. Horstmann, Cay S.
  Core Java: techniki zaawansowane
  / Cay S. Horstmann, Gary Cornell ; [tł. Jaromir Senczyk].
  Gliwice: Helion, 2009.

 4. Horstmann, Cay S.
  Core Java 2 podstawy
  / Cay S. Horstmann, Gary Cornell ; [tł. Maciej Gorywoda].
  Gliwice : b: Helion, 2003.

 5. Kienzler, Iwona.
  Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski
  / Iwona Kienzler.
  Gdynia: Ivax, 2003.

 6. Rębowski, Ryszard.
  Matematyka dyskretna dla informatyków
  / Ryszard Rębowski.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2008.

 7. Rębowski, Ryszard.
  Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków
  / Ryszard Rębowski i Janina Płaskonka.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2009.

 8. Verton, Dan.
  Pamiętniki hakerów: fascynująca opowieść o nastoletnich hakerach
  / Dan Verton ; [tł. Krzysztof Masłowski].
  Warszawa: Świat Książki, 2003.

061.1(4-67):339.923 Unia Europejska

 1. Helios, Joanna.
  Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów: zagadnienia podstawowe
  / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka.
  Stan prawny na czerwiec 2004 r.
  Legnica: Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka", 2005.

 2. Hnatyszyn-Dzikowska, Anna.
  Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej
  / Anna Hnatyszyn-Dzikowska.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 3. Kaczorowska, Sylwia.
  Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej
  / Sylwia Kaczorowska, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

 4. Wiktor, Jan W.
  Rynek Unii Europejskiej: koncepcja i zasady funkcjonowania
  / Jan W. Wiktor.
  Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

 5. Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości/ pod red. Jana Targalskiego.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009.

 6. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego/ pod red. nauk. Zbigniewa Pulki.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

1 Filozofia

 1. Arystoteles
  Etyka wielka:Poetyka
  / Arystoteles.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 2. Arystoteles
  Zachęta do filozofii ; Fizyka
  / Arystoteles ; przeł. Kazimierz Leśniak.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 3. Augustyn
  Solilokwia ; O nieśmiertelności duszy ; O wielkości duszy
  / św. Augustyn.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 4. Awicenna.
  Księga wiedzy
  / Awicenna ; przeł. Bogdan Składanek.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 5. Cyceron, Marek Tuliusz.
  Rozmowy tuskulańskie ; O przyjaźni ; O starości ; O wróżbiarstwie
  / Cyceron.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; we współpr. z Agorą, 2010.

 6. Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II/ pod red. Joachima Dieca i Rafała Łętochy.
  Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009.

 7. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.
  Fenomenologia ducha. T. 1
  / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Adam Landman.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 8. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.
  Fenomenologia ducha. T. 2
  / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Adam Landman.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 9. Heidegger, Martin.
  Bycie i czas
  / Martin Heidegger ; przeł. Bogdan Baran.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; we współpr. z Agorą, 2010.

 10. Kartezjusz.
  Medytacje o pierwszej filozofii ; Zarzuty uczonych mężów wraz z odpowiedziami autora. T. 1
  / Kartezjusz.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 11. Kartezjusz.
  Medytacje o pierwszej filozofii: Zarzuty uczonych mężów wraz z odpowiedziami autora ; Rozmowa z Burmanem. T. 2
  / Kartezjusz.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 12. Kołakowski, Leszek.
  Kultura i fetysze
  / Leszek Kołakowski.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 13. Kant, Immanuel.
  Krytyka czystego rozumu. T. 1
  / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. Agorą, 2010.

 14. Kant, Immanuel.
  Krytyka czystego rozumu. T. 2
  / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 15. Kierkegaard, Soren Aabye.
  Albo-albo. T. 1
  / Soren Kierkegaard ; przeł. Jarosław Iwaszkiewicz ; przekł. przejrz. Karol Teoplitz ; rozprawę Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna przeł. Antoni Buchner ; na nowo oprac. Jarosław Iwaszkiewicz.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 16. Kierkegaard, Soren.
  Albo-albo. T. 2
  / Soren Kierkegaard ; przeł. Karol Toeplitz ; wiersze przeł. Jarosław Iwaszkiewicz.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN we współpr. z Agorą, 2010.

 17. Ockham, Wilhelm.
  Suma logiczna
  / William Ockham ; przeł. Tadeusz Włodarczyk.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 18. Platon
  Uczta ; Polityk ; Sofista ; Eutyfron
  / Platon ; przeł., wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 19. Platon
  Państwo
  / Platon ; przeł., wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 20. Podstawy filozofii/ pod red. Stefana Opary, Andrzeja Kucnera, Beaty Zielewskiej-Rudnickiej.
  Wyd. 3 zm. i rozsz.
  Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

 21. Popper, Karl Raimund.
  Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 1, Urok Platona
  / Karl R. Popper ; przeł. Halina Krahelska ; oprac. Adam Chmielewski.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 22. Popper, Karl Raimund.
  Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 2, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa
  / Karl R. Popper ; przeł. Halina Krahelska, Witold Jedlicki ; [oprac. Adam Chmielewski].
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 23. Rousseau, Jean Jacques.
  Umowa społeczna: List o widowiskach
  / Jean-Jacques Rousseau.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: we współpr. z Agorą, 2010.

 24. Seneka, Lucjusz Anneusz.
  Listy moralne do Lucyliusza
  / Seneka ; [przekł. Wiktor Kornatowski].
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; we współpr. z Agorą, 2010.

 25. Spinoza, Baruch de.
  Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona
  / Baruch Spinoza ; przeł. Ignacy Myślicki ; na nowo oprac. Leszek Kołakowski.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 26. Tatarkiewicz, Władysław.
  O szczęściu
  / Władysław Tatarkiewicz.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.

 27. Wolter.
  Elementy filozofii Newtona
  / Wolter ; przeł. Helena Konczewska.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : we współpr. z Agorą, 2010.
  Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie ; v: 13.

159.9 Psychologia

 1. Rose, Colin.
  Atlas efektywnego uczenia (się); Jak uczyć (się): polisensoryczne, obupółkulowo, wielointeligentnie, czyli jak uczyć (się) ze zrozumieniem procesu, w którym uczestniczy każdy nauczyciel i każdy uczeń!
  / Colin Rose & Małgorzata Taraszkiewicz.
  Wyd. 2.
  Warszawa: Gdańsk:Transfer Learning Solutions ; 2010.

 2. Bartkowiak, Grażyna.
  Psychologia w zarządzaniu: nowe spojrzenie
  / Graż6yna Bartkowiak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

 3. Identyfikacja potencjału twórczego: teoria, metodologia, diagnostyka/ pod red. Macieja Karwowskiego.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 4. Karwowski, Maciej.
  Zgłębianie kreatywności: studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości
  / Maciej Karwowski.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 5. Popek, Stanisław.
  Psychologia twórczości plastycznej
  / Stanisław Leon Popek.
  Kraków: Impuls, 2010.

 6. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole/ pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej.
  Warszawa: Wolters Kluwer Polska: Fraszka Edukacyjna (współpraca), 2010.

 7. Strycharska-Gać, Berta.
  Relacje człowiek - człowiek w procesie wychowawczym
  / Berta Strycharska-Gać.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

17 Etyka. Moralność

 1. Czarnecki, Paweł Stanisław.
  Dylematy etyczne współczesności
  / Paweł Czarnecki.
  Warszawa: Difin, 2008.

 2. Podstawy filozofii/ pod red. Stefana Opary, Andrzeja Kucnera, Beaty Zielewskiej-Rudnickiej.
  Wyd. 3 zm. i rozsz.
  Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

 3. Snihur, Stefan.
  Etyka biznesu: zarys wybranych zagadnień
  / Stefan Snihur.
  Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2006.

2 Religia. Teologia. Religioznawstwo

 1. Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II/ pod red. Joachima Dieca i Rafała Łętochy.
  Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009.

292 Starożytne religie Greków i Rzymian. Mitologia klasyczna

 1. Mitologia: mity i legendy świata/ wyd. Dorota Szatańska ; tłum. Sylwia Środa ; tłum. i adaptacja Andrzej Niwiński.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

316 Socjologia

 1. Berbeka, Jadwiga.
  Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego
  / Jadwiga Berbeka, Małgorzata Makówka, Agata Niemczyk.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.

 2. Giddens, Anthony.
  Socjologia
  / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka.
  Wyd. 2 uzup., 4 dodr.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

 3. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie/ pod red. Jolanty Kurkiewicz.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.

 4. Stryjek, Tomasz.
  Wiedza o społeczeństwie: podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy
  / Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

 5. Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie : zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej/ [red. nauk. Stanisława Golinowska et al. ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych].
  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.

316.3 Społeczeństwo. Struktura społeczna British Study

 1. Roche, Marc.
  Elżbieta II: ostatnia królowa
  / Marc Roche ; przeł. [z ang.] Grzegorz Przewłocki.
  Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.

330 Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna. Polityka społeczna. Administracja publiczna. Prognozowanie ekonomiczne. Geografia ekonomiczna. Geografia gospodarcza. Społeczności lokalne. Samorząd terytorialny

 1. Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych/ Henryk Miłosz.
  Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „Wspólnota Akademicka", 2003.

 2. Berbeka, Jadwiga.
  Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego
  / Jadwiga Berbeka, Małgorzata Makówka, Agata Niemczyk.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.

 3. Gospodarka regionalna i lokalna: wybrane zagadnienia/ red. nauk. Marian G. Brodziński.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.

 4. Kaczorowska, Sylwia.
  Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej
  / Sylwia Kaczorowska, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

 5. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym/ Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.].
  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.

 6. Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia/ pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski.
  Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.

 7. Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie : zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej/ [red. nauk. Stanisława Golinowska et al. ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych].
  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.

330.43 Ekonometria. Matematyka finansowa. Ekonomia matematyczna

 1. Panek, Emil.
  Ekonomia matematyczna
  / Emil Panek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  Wyd. 2 popr. i poszerz.
  Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

 2. Podstawy ekonomii matematycznej: elementy teorii produkcji i równowagi ogólnej/ red. nauk. Emil Panek.
  Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

 3. Rębowski, Ryszard.
  Wprowadzenie do arytmetyki finansowej
  / Ryszard Rębowski.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2007.

331 Praca. Psychologia pracy. Ekonomika pracy. Bezrobocie. Wynagrodzenie

 1. Bartkowiak, Grażyna.
  Psychologia w zarządzaniu: nowe spojrzenie
  / Graż6yna Bartkowiak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

 2. Berbeka, Jadwiga.
  Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego
  / Jadwiga Berbeka, Małgorzata Makówka, Agata Niemczyk.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.

 3. Drozdowski, Grzegorz.
  Zarządzanie personelem
  / Grzegorz Drozdowski, Mariusz Nowak ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim].
  Wyd. 2 uaktualnione i rozsz.
  Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009.

 4. Fel, Stanisław.
  Praca, kapitał, demokracja: konsekwencje praktyczne : zasady pierszeństwa pracy przed kapitałem
  / Stanisław Fel.
  Lublin: Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 2003.

 5. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie/ pod red. Jolanty Kurkiewicz.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.

 6. Hebda, Paweł.
  Zawód z pasją: nauka, praca, kariera

  / Paweł Hebda, Jerzy Madejski.
  Bielsko-Biała: Park, 2004.

 7. Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie : zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej/ [red. nauk. Stanisława Golinowska et al. ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych].
  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz. Giełda. Podatki. Ubezpieczenia

 1. Hnatyszyn-Dzikowska, Anna.
  Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej
  / Anna Hnatyszyn-Dzikowska.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 2. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne/ pod red. Elżbiety Kuckiej.
  Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

338 Sytuacja gospodarcza. Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze. Ceny. Polityka gospodarcza

 1. Gospodarka regionalna i lokalna: wybrane zagadnienia/ red. nauk. Marian G. Brodziński.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.

338.48 Gospodarcze aspekty turystyki. Ekonomika turystyki. Hotelarstwo

 1. Dominik, Piotr.
  Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego
  / Piotr Dominik, Witold Drogoń.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.

 2. Gospodarka regionalna i lokalna: wybrane zagadnienia/ red. nauk. Marian G. Brodziński.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.

 3. Kołacz, Roman.
  Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich
  / Roman Kołacz, Zbigniew Dobrzański ; [współpr. Ewa Bodak et al.].
  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2006.

 4. Szczegółowa uprawa roślin: praca zbiorowa. T. 1/ pod red. Zofii Jasińskiej i Andrzeja Koteckiego.
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2003.

 5. Szczegółowa uprawa roślin : b: praca zbiorowa. T. 2/ pod red. Zofii Jasińskiej i Andrzeja Koteckiego.
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2003.

 6. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym/ red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.

339 Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa. Globalizacja. Geografia

 1. Hnatyszyn-Dzikowska, Anna.
  Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej
  / Anna Hnatyszyn-Dzikowska.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 2. Mendelsohn, Martin.
  Jak wybrać biznes dla siebie
  / Martin Mendelsohn ; tł. Zespół Profit System.
  Warszawa: Profit System, 2005.

 3. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji/ Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.).
  Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010.

 4. Raport o franczyzie w Polsce 2010.
  Warszawa: Profit System, 2010.

 5. Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości/ pod red. Jana Targalskiego.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009.

339.138 Marketing

 1. Radkowska, Jolanta.
  Marketing usług w teorii i praktyce
  / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski.
  Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka", 2006.

 2. Radkowska, Jolanta.
  Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej: wybrane zagadnienia
  / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski, Dariusz Sobotkiewicz.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

 3. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym/ red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.

34 Nauki prawne. Prawo

 1. Czapliński, Władysław.
  Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego: zarys wykładu
  / Władysław Czapliński.
  Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

 2. Fidelus, Anna.
  Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym
  / Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
  Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.

 3. Helios, Joanna.
  Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów: zagadnienia podstawowe
  / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka.
  Stan prawny na czerwiec 2004 r.
  Legnica: Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka", 2005.

 4. Kaczorowska, Sylwia.
  Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej
  / Sylwia Kaczorowska, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

 5. Rojewski, Michał.
  Podstawy prawa : b: podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych
  / Michał Rojewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach.
  Skierniewice: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.

 6. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego/ pod red. nauk. Zbigniewa Pulki.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Szkolnictwo wyższe. Wykorzystywanie czasu wolnego (encyklopedie, słowniki, itp.). Monografie szkół

 1. Bonum Faustum Fortunatumque: Dziesięć lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Komeńskiego w Lesznie/ [red. Anna Mamulska].
  Dziesięć lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Komeńskiego w Lesznie
  Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2009

 2. Górniewicz, Józef.
  Zarządzanie systemem zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej i jego monitorowanie
  / Józef Górniewicz, Ewa Klimiuk, Irena Kozłowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra UNESCO.
  Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004.

37.01/.08 Ogólne zasady pedagogiki i wychowania (podstawy wychowania i nauczania, metody wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika, kształcenie ustawiczne, ortopedagogika, rodzina, przemoc, używki)

 1. Andrzejewska, Anna.
  (Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień
  / Anna Andrzejewska.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.

 2. Chymuk, Maria.
  Janusz Korczak: dziecko i wychowawca
  / Maria Chmuk.
  Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2009.

 3. Kałdon, Barbara.
  Profilaktyka alkoholowa w szkole
  / Barbara Kałdon.
  Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, cop. 2003.

 4. Konieczna, Agnieszka.
  Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia
  / Agnieszka Konieczna.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 5. Kukołowicz, Teresa.
  Rodzina wychowuje: wybrane zagadnienia
  / Teresa Kukołowicz.
  Wyd. 3 popr. i uzup.
  Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 2001.

 6. Kurzępa, Jacek.
  Młodzież pogranicza - „świnki", czyli o prostytucji nieletnich
  / Jacek Kurzypa.
  Wyd. 3.
  Kraków: Impuls, 2010.

 7. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym/ Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.].
  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.

 8. Marzec-Tarasińska, Anna.
  Sytuacja rodzinna młodzieży zażywającej środki odurzające
  / Anna Marzec-Tarasińska.
  Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1998.

 9. Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy/ red. nauk. Inetta Nowosad [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
  Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego: 2004.

 10. Nowe oblicza uzależnień/ pod red. Elżbiety Łuczak.
  Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

 11. Narkomania: spojrzenie wielowymiarowe/ red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium.
  Warszawa: Fundacja Pedagogium: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.

 12. Rodzina na początku III tysiąclecia: obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1/ pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
  Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.

 13. Rodzina na początku III tysiąclecia: obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2/ pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.

 14. Fidelus, Anna.
  Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym
  / Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
  Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.

 15. Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny/ red. Teresa Bernadetta Kulik.
  Stalowa Wola: Filia Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 2002.

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna. Pisanie prac naukowych

 1. Identyfikacja potencjału twórczego: teoria, metodologia, diagnostyka/ pod red. Macieja Karwowskiego.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 2. Konieczna, Agnieszka.
  Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia
  / Agnieszka Konieczna.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

37.013.42 Pedagogika społeczna. Praca socjalna

 1. Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej/ pod red. Wiolety Danilewicz.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2009.

 2. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym/ Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.].
  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.

 3. Zych, Adam A.
  Przekraczając smugę cienia: szkice z gerontologii i tanatologii
  / Adam A. Zych.
  Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2009.

 4. Żukiewicz, Arkadiusz.
  Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej: odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej
  / Arkadiusz Żukiewicz.
  Kraków:Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.

37.036 Wychowanie estetyczne. Rozwijanie zdolności twórczych. Wychowanie artystyczne. Wychowanie plastyczne ogólnie. Wychowanie muzyczne ogólnie

 1. Dobrowolska, Barbara.
  Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów: pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych
  / Barbara Dobrowolska.

 2. Identyfikacja potencjału twórczego: teoria, metodologia, diagnostyka/ pod red. Macieja Karwowskiego.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 3. Karwowski, Maciej.
  Zgłębianie kreatywności: studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości
  / Maciej Karwowski.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 4. Popek, Stanisław.
  Psychologia twórczości plastycznej
  / Stanisław Leon Popek.
  Kraków: Impuls, 2010.

371.3 Metody i formy nauczania. Formy nabywania wykształcenia (ogólne zasady metodyki Nauczania, dydaktyka ogólna, gry i zabawy na lekcjach, teatr szkolny, chór, motywowanie uczniów do nauki, metody aktywizujące, godziny wychowawcze, szkoły alternatywne)

 1. Rose, Colin.
  Atlas efektywnego uczenia (się); Jak uczyć (się): polisensoryczne, obupółkulowo, wielointeligentnie, czyli jak uczyć (się) ze zrozumieniem procesu, w którym uczestniczy każdy nauczyciel i każdy uczeń!
  / Colin Rose & Małgorzata Taraszkiewicz.
  Wyd. 2.
  Warszawa: Gdańsk:Transfer Learning Solutions ; 2010.

372.3 Zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczanie przedszkolne. Wychowanie przedszkolne

 1. My first English Words: moje pierwsze słówka angielskie : książka do nauki i ćwiczeń ; filmy i animacje, 10 gier edukacyjnych, nagrania : 5-9 lat.
  Poznań: SuperMemo World, 2007.

 2. Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia/ pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski.
  Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.

372.4 Nauczanie początkowe (metodyka nauczania początkowego, nauka czytania, dysleksja, nauka pisania, dysgrafia, nauka rachunków, sprawdziany, dyktanda)

 1. Appel, Magdalena.
  Hocus Pocus: testy z języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej
  / Magdalena Appel, Joanna Zarańska ; [il. Wojciech Górski].
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006.

 2. Bider, Katarzyna.
  Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia. Cz. 1
  / Katarzyna Bider.
  Kraków: Impuls, 2010.

 3. My first English Words: moje pierwsze słówka angielskie : książka do nauki i ćwiczeń ; filmy i animacje, 10 gier edukacyjnych, nagrania : 5-9 lat.
  Poznań: SuperMemo World, 2007.

 4. Lektury w klasie II/ [red. Anna Heine].
  Wyd. 3 zm.
  Wrocław: Siedmioróg, 2009.

 5. Lektury w klasie III/ [red. prowadzący Anna Heine].
  Wrocław: Siedmioróg, 2009.

 6. Nosowska, Dorota.
  5 największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
  / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej.
  Warszawa: Arystoteles, 2010.

 7. Pamuła, Małgorzata.
  Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym
  / Małgorzata Pamuła, Dorota Sikora-Banasik.
  Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.

 8. Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym: szanse i bariery/ pod red. Krystyny Gąsiorek i Zbigniewa Nowaka.
  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.

 9. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych: Zarys teorii i praktyki/ red. Dorota Sikora-Banasik.
  Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009.

 10. Kalinowska, Alina.
  Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych: między wiedzą osobistą a jej formalizacją
  / Alina Kalinowska.
  Kraków: Impuls, 2010.

 11. Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia/ pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski.
  Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.

 12. Pawlak, Bożena.
  Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej: problemy - badania - rozwiązania praktyczne
  / Bożena Pawlak.
  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.

371.1 Kierownictwo. Nauczyciele, inni pracownicy szkół

 1. Dobrowolska, Barbara.
  Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów: pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych
  / Barbara Dobrowolska.

 2. Konieczna, Agnieszka.
  Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia
  / Agnieszka Konieczna.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 3. Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy/ red. nauk. Inetta Nowosad [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
  Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego: 2004.

 4. Strycharska-Gać, Berta.
  Relacje człowiek - człowiek w procesie wychowawczym
  / Berta Strycharska-Gać.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.

 5. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole/ pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej.
  Warszawa: Wolters Kluwer Polska: Fraszka Edukacyjna (współpraca), 2010.

 6. Werbińska, Dorota.
  Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych: na starcie kariery zawodowej (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego)
  / Dorota Werbińska.
  Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.

371.2 Organizacja nauczania i wychowania (uczniowie, nauczanie uczniów słabych i uzdolnionych, plany szkolne, organizacja klas, kontrola i ocena postępów w nauce, egzaminy, konkursy, szkolny system nauczania, zielone szkoły, świetlica szkolna, samorząd szkolny)

 1. Kacprzak, Lech.
  Idea i praktyka wielostronnego kształcenia w polskiej strategii edukacyjnej
  / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010.

 2. Stańczak, Małgorzata.
  Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole
  / Małgorzata Stańczak.
  Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

372.4(075) Nauczanie początkowe. Podręczniki

 1. Dobrowolska, Hanna.
  Wesoła szkoła i przyjaciele: edukacja wczesnoszkolna : klasa 2 : karty pracy. Cz. 5
  / Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

 2. Dobrowolska, Hanna.
  Wesoła szkoła i przyjaciele: edukacja wczesnoszkolna w klasie 2 : podręcznik. Cz. 1
  / Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna.
  Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

 3. Wesoła szkoła i przyjaciele: edukacja wczesnoszkolna w klasie 2 : przewodnik metodyczny. Cz. 3/ [aut. scen. zajęć: Małgorzata Nowacka, Joanna Owsiańska ; aut. rozkładu materiału: Anna Konieczna].
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

 4. Hanisz, Jadwiga.
  Wesoła szkoła i przyjaciele: edukacja wczesnoszkolna : klasa 2 : matematyka. Cz. 5
  / Jadwiga Hanisz ; il. Magdalena Hollender [et al.]
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

 5. Kręcisz, Danuta.
  Wesoła szkoła i przyjaciele: zajęcia komputerowe : podręcznik z ćwiczeniami : klasa 2
  / Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

 6. Wesoła szkoła i przyjaciele: edukacja wczesnoszkolna w klasie 2 : przewodnik metodyczny. Cz. 4/ [aut. scen. zajęć: Kazimiera Chłopecka ; aut. rozkładu materiału: Anna Konieczna].
  Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

372.851 Nauczanie matematyki

 1. Bednarek, Witold.
  Konkurs matematyczny w gimnazjum - przygotuj się sam!
  / Witold Bednarek.
  Wyd. 4 rozsz.
  Opole: Wydawnictwo Nowik, 2009.

 2. Kalinowska, Alina.
  Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych: między wiedzą osobistą a jej formalizacją
  / Alina Kalinowska.
  Kraków: Impuls, 2010.

 3. Nosowska, Dorota.
  5 największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
  / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej.
  Warszawa: Arystoteles, 2010.

372.872/.876 Nauczanie wychowania plastycznego

 1. Bider, Katarzyna.
  Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia. Cz. 1
  / Katarzyna Bider.
  Kraków: Impuls, 2010.

 2. Popek, Stanisław.
  Psychologia twórczości plastycznej
  / Stanisław Leon Popek.
  Kraków: Impuls, 2010.

372.880 Nauczanie języków

 1. Komorowska, Hanna.
  Metodyka nauczania języków obcych
  / Hanna Komorowska.
  Wyd. 1, dodr.
  Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.

 2. Komorowska, Hanna.
  Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: kontrola - ocena – testowanie
  / Hanna Komorowska.
  Dodr. do wyd. 1.
  Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.

 3. Skuteczna nauka języka obcego: struktura i przebieg zajęć językowych/ red. Hanna Komorowska.
  Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009.

 4. Pamuła, Małgorzata.
  Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym
  / Małgorzata Pamuła, Dorota Sikora-Banasik.
  Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.

 5. Pfeiffer, Waldemar.
  Nauka języków obcych: od praktyki do praktyki
  / Waldemar Pfeiffer.
  Poznań: Wagros, 2001.

 6. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych: Zarys teorii i praktyki/ red. Dorota Sikora-Banasik.
  Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009.

 7. Werbińska, Dorota.
  Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych: na starcie kariery zawodowej (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego)
  / Dorota Werbińska.
  Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.

 8. Wokół języka i kultury: studia interdyscyplinarne/ [red. nauk. Hadrian Lankiewicz] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

372.880.20 Metodyka nauczania języka angielskiego

 1. Cieślak, Małgorzata.
  Język angielski. Zdaj egzamin gimnazjalny
  / Małgorzata Cieślak.
  Poznań: Wagros, 2008.

 2. My first English Words: moje pierwsze słówka angielskie : książka do nauki i ćwiczeń ; filmy i animacje, 10 gier edukacyjnych, nagrania : 5-9 lat.
  Poznań: SuperMemo World, 2007.

 3. Appel, Magdalena.
  Hocus Pocus: testy z języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej
  / Magdalena Appel, Joanna Zarańska ; [il. Wojciech Górski].
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006.

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne (logopedia, resocjalizacja, autyzm, ADHD)

 1. Gruba, Joanna.
  Technologia informacyjna w logopedii / c: Joanna Gruba.
  Gliwice; Niezdrowice: Wydawnictwo Komlogo Piotr Gruba, 2009.

 2. Waclaw, Wanda.
  Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera: praktyczne doświadczenia z codziennej pracy
  / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz.
  Katowice: Śląsk, 2000.

 3. Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym/ pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2008.

 4. Nosowska, Dorota.
  5 największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
  / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej.
  Warszawa: Arystoteles, 2010.

 5. Rimland, Bernard.
  Dziecko dys-logiczne: dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić
  / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska].
  Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2010.

502+504 Przyroda (ogólnie). Badania i ochrona przyrody. Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Biologia

 1. Kaźmierczak, Bogdan.
  Ptaki Ziemi Płockiej
  / Bogdan Kaźmierczak, Krzysztof Olejnicki, Norbert Gajewski.
  Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 2009.

 2. Pyłka-Gutowska, Ewa.
  Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik
  / Ewa Pyłka-Gutowska.
  Wyd. 4 popr.
  Warszawa: Wydawnictwo Oświata, 2000.

 3. Szczegółowa uprawa roślin: praca zbiorowa. T. 1/ pod red. Zofii Jasińskiej i Andrzeja Koteckiego.
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2003.

 4. Szczegółowa uprawa roślin : b: praca zbiorowa. T. 2/ pod red. Zofii Jasińskiej i Andrzeja Koteckiego.
  Wyd. 2 popr. i uzup.
  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2003.

51 Matematyka. Matematyka aktuarialna

 1. Jaworski, Jerzy.
  Matematyka dyskretna dla informatyków: Cz. 1, Elementy kombinatoryki
  / Jerzy Jaworski, Zbigniew Palka, Jerzy Szymański ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.

 2. Rębowski, Ryszard.
  Wprowadzenie do metod probabilistycznych
  / Ryszard Rębowski.
  Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2006.

 3. Płaskonka, Janina.
  Zbiór zadań z metod probabilistycznych
  / Janina Płaskonka i Ryszard Rębowski.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2008.

 4. Rębowski, Ryszard.
  Matematyka dyskretna dla informatyków
  / Ryszard Rębowski.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2008.

 5. Rębowski, Ryszard.
  Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków
  / Ryszard Rębowski i Janina Płaskonka.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2009.

 6. Selwat, Karol.
  Wybrane zagadnienia matematyki
  / Karol Selwat.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona: Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, 2009.

54 Chemia

 1. Litwin, Maria.
  Chemia ogólna i nieorganiczna 1: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
  / Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska.
  Wyd. 8.
  Warszawa: Nowa Era, 2009.

 2. Litwin, Maria.
  Chemia organiczna 2: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
  / Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska.
  Wyd. 7.
  Warszawa: Nowa Era, 2009.

59 Zoologia

 1. Kołacz, Roman.
  Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich
  / Roman Kołacz, Zbigniew Dobrzański ; [współpr. Ewa Bodak et al.].
  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2006.

61 Medycyna

 1. Cytowicz-Karpiłowska, Wirginia.
  Postępowanie usprawniające w geriatrii: podstawy, wskazania, przeciwwskazania
  / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Barbara Kazimierska, Agnieszka Cytowicz.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.

 2. Czarnecki, Paweł Stanisław.
  Dylematy etyczne współczesności
  / Paweł Czarnecki.
  Warszawa: Difin, 2008.

 3. Kałdon, Barbara.
  Profilaktyka alkoholowa w szkole
  / Barbara Kałdon.
  Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, cop. 2003.

 4. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie/ pod red. Jolanty Kurkiewicz.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.

 5. Marzec-Tarasińska, Anna.
  Sytuacja rodzinna młodzieży zażywającej środki odurzające
  / Anna Marzec-Tarasińska.
  Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1998.

 6. Narkomania: spojrzenie wielowymiarowe/ red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium.
  Warszawa: Fundacja Pedagogium: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.

 7. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa/ pod red. Donaty Kurpas, Haliny Miturskiej i Marty Kaczmarek ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.
  Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2009.

 8. Zych, Adam A.
  Przekraczając smugę cienia: szkice z gerontologii i tanatologii
  / Adam A. Zych.
  Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2009.

614.235.5 Pomocnicza służba zdrowia. Sanitariusze, Pielęgniarki, Położne

 1. Sarnowska, Alina.
  Działalność edukacyjna pielęgniarki odcinkowej w oddziale internistycznym
  / Alina Sarnowska.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008.

 2. Węgrzynowicz, Maria.
  Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia
  / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

616.083 Opieka nad chorym. Opieka paliatywna, pielęgniarstwo

 1. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa/ pod red. Donaty Kurpas, Haliny Miturskiej i Marty Kaczmarek ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.
  Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2009.

 2. Poradnik dla pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej/ pod red. Alicji Graczyk, Małgorzaty Wiszniewskiej, Pawła Wiszniewskiego.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 3. Sarnowska, Alina.
  Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej: kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo
  / Alina Sarnowska ; Instytut Ochrony Zdrowia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 4. Węgrzynowicz, Maria.
  Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia
  / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 5. Wiszniewska, Małgorzata.
  Udział pielęgniarki w leczeniu immunomodulacyjnym i wspomagającym pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: porady dla pielęgniarek, pacjentów i opiekunów
  / Małgorzata Wiszniewska, Anna Żdanowicz.

 6. Włodarczak, Wiesława.
  Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie : b: kompendium wiedzy dla studentów pielęgniarstwa
  /Wiesława Włodarczak.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

 7. Żdanowicz, Anna.
  Rola pielęgniarki w terapii chorego leczonego w oddziale neurologicznym
  / Anna Żdanowicz ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile].
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008.

65.01 Teoria i praktyka organizacji i zarządzania. Planowanie strategiczne

 1. Bartkowiak, Grażyna.
  Psychologia w zarządzaniu: nowe spojrzenie
  / Graż6yna Bartkowiak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

657 Rachunkowość. Księgowość

 1. Patterson, Robert.
  Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku Compendium of accounting in Polish & English. [1], A-Ł
  / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres].
  Wyd. 2 zm.
  Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

 2. Patterson, Robert.
  Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku Compendium of accounting in Polish & English. [2], M-R
  / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres].
  Wyd. 2 zm.
  Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

 3. Patterson, Robert.
  Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku Compendium of accounting in Polish & English. [3], S-Ż
  / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres].
  Wyd. 2 zm.
  Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstwa. Biznesplan

 1. Mendelsohn, Martin.
  Jak wybrać biznes dla siebie
  / Martin Mendelsohn ; tł. Zespół Profit System.
  Warszawa: Profit System, 2005.

 2. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji/ Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.).
  Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010.

 3. Raport o franczyzie w Polsce 2010.
  Warszawa: Profit System, 2010.

 4. Radkowska, Jolanta.
  Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej: wybrane zagadnienia
  / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski, Dariusz Sobotkiewicz.
  Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.

 5. Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości/ pod red. Jana Targalskiego.
  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009.

658.6/.8 Organizacja i technika handlu. Negocjacje

 1. Radkowska, Jolanta.
  Marketing usług w teorii i praktyce
  / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski.
  Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka", 2006.

7 Sztuka, Rozrywka, Sport

 1. Velázquez/ [tekst Rosa Giorgi ; tł. z ang. Małgorzata Stefańska].
  Warszawa: Rzeczpospolita: HPS, 2006.

801 Językoznawstwo (książki w języku polskim, angielskim i niemieckim)

 1. Mitreva, Magdalina.
  Mówta, co chceta, czyli, Ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa
  / Magdalina Mitrewa, Stanisław Dubisz.
  Warszawa: Książka i Wiedza, 2004.

 2. Waniek-Klimczak, Ewa.
  Socio-psychological conditioning in ESL Pronunciation: Consonant voicing in English spoken by Polish immigrants to Britain
  / Ewa Waniek-Klimczak ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku].
  Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009.

 3. Wokół języka i kultury: studia interdyscyplinarne/ [red. nauk. Hadrian Lankiewicz] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
  Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.

801.3 Słownictwo

 1. Klepuszewski, Wojciech.
  Angielskie słownictwo tematyczne: ćwiczenia
  / Wojciech Klepuszewski ; Politechnika Koszalińska.
  Wyd. 2 uzup.
  Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009.

802.0-3 Słowniki języka angielskiego

 1. Kienzler, Iwona.
  Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski
  / Iwona Kienzler.
  Gdynia: Ivax, 2003.

802.0(075) Podręczniki do nauki języka angielskiego (dla dzieci i młodzieży)

 1. My first English Words: moje pierwsze słówka angielskie : książka do nauki i ćwiczeń ; filmy i animacje, 10 gier edukacyjnych, nagrania : 5-9 lat.
  Poznań: SuperMemo World, 2007.

 2. Alles klar 1a : b: podręcznik z ćwiczeniami : kurs dla początkujących : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy/ Krystyna Łuniewska [et al.].
  Wyd. 7.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.

803.0-3 Słowniki języka niemieckiego

 1. Wielki słownik niemiecko-polski : Großwörterbuch deutsch-polnisch/ [red. nauk. Józef Wiktorowicz et al.] ; Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

803.0(75) Podręczniki do nauki języka angielskiego (dla dzieci i młodzieży)

 1. Alles klar 1a : b: podręcznik z ćwiczeniami : kurs dla początkujących : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy/ Krystyna Łuniewska [et al.].
  Wyd. 7.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.

 2. Alles klar 1b : b: podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum : zakres podstawowy/ Krystyna Łuniewska [et al.].
  Wyd. 9.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

804.0 Język francuski

 1. Borg, Zuzanna.
  Słownictwo francuskie do matury
  / Zuzanna Borg, Adrien Fabre.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

 2. Burlińska, Wiesława.
  Tablice gramatyczne z języka francuskiego
  / Wiesława Burlińska.
  Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

 3. Déja-vu 2: Język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik/ Cécile Billard-Woźniak [et al.].
  Wyd. 4.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

 4. Migdalska, Grażyna.
  Déja-vu 1: język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik
  / Grażyna Migdalska, Cécile Billard-Woźniak, Monika Szczucka-Smagowicz ; współpr. Aleksandra Ratuszniak.
  Wyd. 4.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

 5. Migdalska, Grażyna.
  Déja-vu 3: język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik
  / Grażyna Migdalska, Cécile Billard-Woźniak, Aleksandra Ratuszniak.
  Wyd. 3.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

 6. Tkaczyńska, Anna.
  Zwroty i wyrażenia w języku francuskim
  / Anna Tkaczyńska, Nicolas Gorce-Bałut.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

808.2 Język rosyjski

 1. Charkiewicz, Olga.
  Język rosyjski w życiu codziennym
  / Olga Charkiewicz, Nadzieja Kuptel.
  Wyd. 2 popr. i rozsz.
  Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.

 2. Gołubiewa, Albina.
  Russkij âzyk segodnâ: dla uczniów, studentów i przedsiębiorców
  / Albina Gołubiewa, Natalia Kowalska.
  Wyd. 4.
  Warszawa: Agmen, 2009.

 3. Romanowski, Dmitrij.
  Odnaleźć człowieka w człowieku: Obraz bohatera w twórczości Mikołaja Gogola
  / Dmitrij Romanowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
  Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009.

820(73)-3 Literatura amerykańska. Proza

 1. De Blasi, Marlena.
  Tysiąc dni w Wenecji
  / Marlena De Blasi ; przeł. [z ang.] Małgorzata Hesko-Kołodzińska.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.

 2. Deveraux, Jude.
  Dzikie orchidee
  / Jude Deveraux ; z ang. przeł. Teresa Komłosz.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006.

 3. Fitch, Janet.
  Pomaluj to na czarno
  / Janet Fitch ; z ang. przeł. Anna Dobrzańska-Gadowska.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.

 4. Freeman, Brian.
  Twarze zła / c: Brian Freeman ; z ang. przeł. Marta Klimek-Lewandowska.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006.

 5. Grippando, James.
  Niewierna żona
  / James Grippando ; z ang. przeł. Krystyna Chmiel.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.

 6. Holeman, Linda.
  Księżycowa klatka
  / Linda Holeman ; z ang. przeł. Bożenna Stokłosa.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.

 7. Verton, Dan.
  Pamiętniki hakerów: fascynująca opowieść o nastoletnich hakerach
  / Dan Verton ; [tł. Krzysztof Masłowski].
  Warszawa: Świat Książki, 2003.

Literatura australijska

 1. Robotham, Michael.
  Uprowadzona
  / Michael Robotham ; z ang. przeł. Jerzy Jan Górski.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.

840-3 Literatura francuska. Proza

 1. Hugo, Victor.
  Katedra Marii Panny w Paryżu / c: Wiktor Hugo ; przekł. Hanna Szumańska-Gross.
  [Madryt] : b: Mediasat Group, c: 2005.

 2. Leila.
  Musiałam być posłuszna
  / Leila ; z fr. przeł. Ewa Cieplińska.
  Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006.

914.38 Geografia Polski

 1. Kaźmierczak, Bogdan.
  Ptaki Ziemi Płockiej
  / Bogdan Kaźmierczak, Krzysztof Olejnicki, Norbert Gajewski.
  Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 2009.

 2. Lenartowicz, Barbara.
  Geografia na czasie. Cz. 1, Geografia fizyczna świata i Polski: podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy
  / Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik.
  Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

 3. Lenartowicz, Barbara.
  Geografia na czasie. Cz. 2, Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy
  / Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik.
  Warszawa ; Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

929 Biografie (w języku polskim, angielskim i niemieckim)

 1. Chymuk, Maria.
  Janusz Korczak: dziecko i wychowawca
  / Maria Chmuk.
  Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2009.

 2. Roche, Marc.
  Elżbieta II: ostatnia królowa
  / Marc Roche ; przeł. [z ang.] Grzegorz Przewłocki.
  Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.

 3. Wolni i zniewoleni:rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej : praca zbiorowa/ pod red. Witolda Stankowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
  Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.

 4. Druh: piękne życie Wacława Milke/ [kom. red. Grażyna Rybicka (sekretarz) et al.].
  Płock: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka", 2010.

94 Historia powszechna średniowieczna i nowożytna

 1. Manikowska, Halina.
  Historia dla maturzysty: średniowiecze : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres rozszerzony
  / Halina Manikowska.
  Wyd. 5.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007.

 2. Wipszycka, Ewa.
  Historia dla maturzysty: starożytność : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres rozszerzony
  / Ewa Wipszycka.
  Wyd. 7.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007.

943.8 Historia Polski

 1. Manikowska, Halina.
  Historia dla maturzysty: średniowiecze : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres rozszerzony
  / Halina Manikowska.
  Wyd. 5.
  Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007.

 2. Wolni i zniewoleni:rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej : praca zbiorowa/ pod red. Witolda Stankowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
  Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.


Ostatnia aktualizacja 19.08.2010